Kopírování
Černobílá A4 2,50
Barevná A4 5,00
Sdílená asistentka
Cena pro členy  4,00,-/min.
Cena pro nečleny 240,-/30 min.
každých dalších započatých 30 min. za 200,-
Sdílená recepční
Cena pro členy  7600,-/měsíc
Cena pro nečleny  8400,-/měsíc